Crignon Genootschap vzw

Crignon Genootschap vzw

Het Crignon Genootschap vzw

 

Een imposant orgelverleden en een bruisende actualiteit vragen om een dynamisch en kwaliteitsvol orgelbeleid.

 

De Stad Leuven kent een bijzonder rijke cultuur-historische achtergrond die mee de context bepaalt voor om en bij de 60 orgels in kerken, kapellen, kloosters, abdijen en schoolgebouwen. Een rijk orgelverleden dus, dat samen met de twee gerestaureerde stadsorgels (in de Kapel Romaanse Poort en in de Predikherenkerk), met een orgelopleiding aan het stedelijk conservatorium een professionele opleiding aan het LUCA Campus Lemmens en met het prestigieuze Contiusorgel dat binnen afzienbare tijd in de Sint-Michielskerk zal verrijzen, er toe bijdraagt dat Leuven zich terecht zowel nationaal als internationaal als orgelstad mag en kan profileren.

 

Onder impuls van mevr. Denise Vandevoort, schepen van cultuur, werd in 2007 initiatief genomen om een stedelijk orgelbeleid mogelijk te maken. Peter Breugelmans was van 2007 tot 2011 de eerste stadsorganist. Hij nam op zijn beurt initiatief tot het organiseren van ‘LEUVEN.ORG’, een jaarlijks orgelfestival onder auspiciën van de stad Leuven, georganiseerd in samenwerking met 30CC.

 

Op verzoek van het stadsbestuur werd in 2010 het Crignon Genootschap vzw opgericht, als bestuurlijk kader om de stadsorganist facilitair, organisatorisch en financieel te ondersteunen bij het realiseren van zijn opdracht.

Het bestuur van dit genootschap is zeer betrokken bij de organisatie van goede, orgelgerelateerde initiatieven en concerten in de stad. Zij ondersteunt de stadsorganist bij de realisatie van de programmalijnen en kan daartoe rekenen op een aantal vrijwillige medewerkers.

De naam van het genootschap verwijst naar de bouwer - Jean Crignon - van het laatgotische orgel in de Sint-Pieterskerk, een exemplarisch instrument uit 1556 dat helaas verloren ging in het oorlogsgeweld van 1944.

 

In 2012 werd Luc Ponet aangesteld als stadsorganist. Hij werd tevens verzocht beschikbaar te zijn als adviseur voor de stedelijke orgelaangelegenheden en als curator voor het (nieuwe) orgelfestival ‘LEUVEN ORGELSTAD’.

 

Copyright © Nils Hellemans